Testmateriaal, foto Andy Wilbers

Psyche en werk "re-integratie bij psychische problematiek"

Introductie

U komt in contect met diverse doelgroepen. Ieder met een eigen achtergrond zoals opleidingsniveau, sociaal milieu, culturele achtergrond en mogelijk ook persoonlijke problematiek. U heeft uiteraard al veel deskundigheid en ervaring, maar toch blijven er vragen.

Bijvoorbeeld

 • wat houdt het in als iemand een psychiatrische diagnose heeft
 • wat mag u verwachten van iemand die zegt dat hij depressief is
 • hoe om te gaan met iemand die vanuit zijn culturele achtergrond heel anders met een begrip als ziek zijn omgaat. Is het een kwestie van houding of persoonlijkheid?

Als u deze vragen herkent of zelf het rijtje nog kan aanvullen, kan het zinvol zijn om meer kennis te krijgen over psychische problematiek en de consequenties voor re-integratie- mogelijkheden.
Bureau eMMe biedt u de mogelijkheid door het aanbieden van een trainingsdag die speciaal ingaat op deze vragen.


Aanbod

U krijgt :

 • Beknopte theoretische achtergronden over stoornis, diagnose en consequenties a.h.v. theorie, beeldmateriaal en vragen
 • Theoretische kennis over gedragsproblemen die veel in uw dagelijkse praktijk voorkomen
 • Handvatten in de vorm van “do’s en don’ts” voor u, gekoppeld aan verschillende vormen van gedragsproblematiek
 • De mogelijkheid om met de trainers van gedachten te wisselen over uw eigen caseload
 • De mogelijkheid om met andere werkers uit het veld te wisselen van gedachten en te leren van anderen


Resultaat

 • Meer theoretische kennis over veel voorkomende begrippen en psychische problematiek
 • Verdieping in verschillende copingstijlen
 • Handvatten bij re-integratie
 • Realistisch beeld en meer begrip van (on)mogelijkheden