Testmateriaal, foto Andy Wilbers

"Psycho-pathologie binnen het onderwijs"

Introductie

Alle jongeren bevinden zich in een continue dilemma tussen enerzijds de eigen wensen en anderzijds verwachtingen van de maatschappij. De meeste jongeren weten hierin zelf na verloop van tijd een balans te vinden die positief bijdraagt aan hun schoolcarière. Jongeren met een milde psychopathologie lopen het risico op verlaagde onderwijsprestaties, motivatieproblemen en sociaal isolement. Veel van deze jongeren ontwikkelen gedragsproblemen en sociaal – emotionele problemen. Dit kan leiden tot uitval of afzakken naar een lager niveau van onderwijs. Ze verstoren vaak de lessen en zorgen voor stress bij docenten.
Bureau eMMe heeft daarom een specifiek aanbod ontwikkeld voor leerkrachten in het onderwijs.


Aanbod

De cursus is gericht op het identificeren van de problemen en het handelen van de docent in de groep. Daartoe worden de meest voorkomende beelden aan de orde gesteld door middel van theorie, presentaties en praktische opdrachten waarbij de interactie tussen de docent van de cursus en de cursisten van groot belang is.
De volgende onderwerpen worden behandeld gedurende de cursus:

 • Inleiding in de psychopathologie ( classificatie en diagnosticeren ) + ticstoornissen
 • Aandachtsstoornissen en hyperactiviteit ( ADHD , ADD )
 • Aan autisme verwante contactstoornissen ( PDD-NOS, autisme, asperger )
 • Gedragstoornissen ( ODD, CD )
 • Angst en stemmingsstoornissen
 • De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 ½ uur en kan op locatie worden gegeven.


Resultaat

 • U heeft kennis genomen van het begrip psychopathologie
 • U heeft theoretische kennis over de verschillende beelden die in de cursus behandeld zijn
 • U heeft geleerd om problematiek binnen uw klas/school te signaleren
 • U heeft uw kennis verdiept over de pedagogische /didactische aanpak bij jongeren met gedragsproblematiek binnen de klas/school
 • U heeft een realistischer beeld over de (on)mogelijkheden van de leerling