Testmateriaal, foto Andy Wilbers

 

Binnen uw werkveld krijgt u te maken met zeer uiteenlopende mensen. U wordt met gedrag geconfronteerd wat vragen oproept zoals: wat kan ik verwachten, hoe kan ik mij het beste opstellen of welke aanpak sluit hierbij beter aan?
Bureau eMMe heeft trainingen ontwikkeld die aansluiten bij de specifieke achtergronden en problemen binnen de re-integratiebranche en de onderwijswereld.
Binnen deze trainings- opleidingsdagen krijgt u naast theorie ook praktijkvoorbeelden die zullen dienen als discussiemateriaal.
De trainers maken gebruik van verschillende werkvormen waarbij de interactie tussen trainer en cursisten als zeer waardevol wordt geacht.