Detail rek met op de achtergrond de Ergos, foto Andy Wilbers

Wij verrichten ook testen en onderzoek op de volgende gebieden:

Medisch arbeidskundig onderzoek

Medisch onderzoek door een verzekeringsarts om de mate van arbeidsgeschiktheid vast te stellen.

Psychologisch consult re-integratiemogelijkheden

Een psychodiagnostisch interview om te komen tot een advies met betrekking tot arbeidsgeschiktheid.

Advies ontheffing deelname inburgeringexamen

Nieuwkomers zijn verplicht om deel te nemen aan een inburgeringexamen. Hiervoor kan ontheffing worden aangevraagd op basis van een medisch advies.

Beroepskeuze onderzoek

Een psychodiagnostisch onderzoek om te komen tot een advies met betrekking tot een passende beroepsrichting. Binnen dit onderzoek wordt specifiek aandacht besteed aan de persoonlijkheidsstructuur en de implicaties daarvan richting werk.

Neuropsychologische screening

Het betreft een specifiek onderzoek naar aspecten als aandacht, concentratie en geheugen. Dit gericht op de implicaties voor de arbeidsmatige mogelijkheden.

Persoonlijkheidsonderzoek

Diepgaand onderzoek naar de persoonlijkheidsstructuur waarbij de vertaalslag naar het functioneren op de werkvloer wordt gemaakt.

Tweedaags praktijkassessment

Binnen een praktijksimulatie wordt onderzocht wat de vaardigheden zijn van een kandidaat om regulier werk te kunnen verrichten. Specifiek wordt onderzoek gedaan naar beroepsvaardigheden, niveau van functioneren, arbeidsprestaties, werkhouding en communicatieve vaardigheden in relatie tot klanten, medewerkers en leidinggevende,  mogelijke begeleidingsbehoefte en randvoorwaarden. Het onderzoek is groepsgewijs.

Individuele coaching / supervisie gesprekken

Ondersteuning om persoonlijke dilemma’s te overwinnen en daardoor de mogelijkheden richting terugkeer naar werk te vergroten.


Voor uitgebreidere informatie over deze producten kunt u altijd contact met ons opnemen.