Detail rek met op de achtergrond de Ergos, foto Andy Wilbers

Mentaal (duur) belastbaarheidonderzoek (MBO) is een psychotechnisch onderzoek volgens NIA-TNO Arbeidsprotocol waarbinnen de mentale en psychische belastbaarheid bepaald wordt. Het onderzoek neemt meerdere dagen in beslag.

Het mentaal belastbaarheidsonderzoek geeft een geobjectiveerd beeld van de invloed van mentale duurbelasting op de prestaties van de persoon. Dit betekent dat wordt bekeken hoe groot de inspanningsboog van de kandidaat is en of prestaties (aandacht, concentratie, geheugen) als gevolg van mentale vermoeidheid afnemen.

Het onderzoek bestaat uit een uitvoerige intake, onderzoeksdag en evaluatiebespreking. Binnen het onderzoek wordt met behulp van een voor- , tussen- en nameting de invloed van mentaal vermoeiende taken gemeten op het neuropsychologisch functioneren en het welbevinden van de kandidaat.

De conclusie kan zijn dat de kandidaat slechts enkele uren per dag mentaal inspannende activiteiten kan uitvoeren waarbij korte herstelperiodes van groot belang zijn. De onderzoeksdag duurt ongeveer 6½ uur en wordt in samenwerking met een neuropsycholoog uitgevoerd.