Introductie

Om uiteenlopende redenen kunt u uitgevallen zijn voor het werk dat u altijd deed. Het kan zijn dat u vanwege fysieke en/of psychische beperkingen het oude beroep niet meer aankunt. Reeds langere tijd bent u zoekende naar ander, passend werk dat aansluit bij uw kwaliteiten. Onduidelijk is welke stappen u moet zetten om dit werk te vinden. U bent vaak al bekend bij instanties maar ondanks hun ondersteuning lukt het toch niet.


Aanbod

  • Onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door ervaren en deskundige personen
  • Bepaling van de leercapaciteiten
  • Profiel van persoonlijke eigenschappen
  • Overzicht van de beroepsinteresses
  • Koppeling van de onderzoeksresultaten naar arbeidsmarktrelevante opties  (opleidingen, beroepen)
  • Persoonlijke begeleiding richting passende mogelijkheden en concrete acties


Resultaat

U krijgt een helder en concreet geformuleerd rapport. U heeft een duidelijk beeld gekregen van uw arbeidsmatige potenties en ook uw eigen aandachtspunten. Dit alles afgezet tegen werkgerelateerde situaties. Uw profiel is vergeleken met de arbeidsmarkt waarbij uw eigen wensen en verwachtingen meegenomen zijn. Van daaruit heeft u een duidelijk en objectief beeld dat het startpunt kan zijn voor concrete acties richting re-integratie op de arbeidsmarkt.