In hun beroepsleven moeten mensen op enig moment keuzes maken. Dit kan plaatsvinden bij de keuze van een schooltype, van een studieprofiel of van een vervolgopleiding. Ook bij verandering van studie, behoefte aan ander werk (bijvoorbeeld door ontslag) of carrièreplanning. Dit soort keuzes is voor velen een moeilijk proces. Er is sprake van een ingrijpende verandering. 'Wat nu?' is dan ook vaak de vraag in deze situatie.

Het kan dan goed zijn om begeleiding te krijgen bij het maken van een keuze op het gebied van opleiding, werk of loopbaan. De begeleiding kan bestaan uit het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden en een onafhankelijk advies.