Metroperron Madrid, foto Andy Wilbers

adcoach

Attivo Verzuimregie & Advies staat voor een actieve verzuimbegeleiding.

Attivo Verzuimregie & Advies staat voor een actieve verzuimbegeleiding met als doel de schadelast rondom het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken. De werkgever wordt geadiviseerd over de te ondernemen stappen in het kader van de ziekteverzuimbegeleiding.

Dit om te komen tot het beheersen/verlagen van het verzuim en daarmee te komen tot een kostenbesparing. Ook de begeleiding van zieke en arbeidsongeschikte werknemers door de werkgever kan volledig uit handen worden genomen.

Attivo Verzuimregie & Advies kan de volgende diensten leveren::

  • dossieranalyse
  • actieve Verzuimregie/casemanagement

  • verzuimstructuuranalyse
  • verzuimprotocol
  • inventarisatie AO-verleden en arbeidshandicap(

Attivo Verzuimregie & Advies staat voor een scherpe blik, werken met enthousiasme, resultaatgerichtheid en een snelle en actieve verzuimbegeleiding.

Open site www.attivoverzuimregie.nl