Agenda, foto Andy Wilbers

Introductie

Veel leerlingen met ernstige lees – en spellingsproblemen kunnen dit gedurende de basisschool periode nog compenseren of verbloemen. Op de middelbare school, wanneer de studiestof uitgebreid wordt, vreemde talen in het geding zijn en er veel gevraagd wordt van studerend en begrijpend lezen vallen deze studenten alsnog uit. Zij hebben last van een hardnekkig probleem met lezen, spellen en vreemde talen onderwijs. Met een dyslexieonderzoek is het mogelijk zekerheid te krijgen of er sprake is van dyslexie. Als er sprake is van dyslexie, dan wordt een dyslexieverklaring afgegeven waarin specifiek vermeld wordt welke compenserende en dispenserende maatregelen van toepassing zijn voor de individuele student. Los van of dyslexie wordt vastgesteld, geven de resultaten van het onderzoek altijd aanleiding tot een advies op maat.


Aanbod

  • Een onafhankelijk dyslexieonderzoek uitgevoerd door een ervaren dyslexiespecialist
  • Een uitvoerige niveaubepaling
  • Binnen 15 werkdagen na de test een volledige rapportage
  • Vertrouwelijkheid: u bepaalt wie het rapport ontvangt.


Resultaat

  • Een helder en leesbaar rapport met praktische adviezen op maat
  • Zekerheid of er sprake is van dyslexie en men recht heeft op speciale voorzieningen
  • Indien er sprake is van dyslexie wordt een dyslexieverklaring afgegeven
  • Benoeming van de compenserende en dispenserende maatregelen die van toepassing zijn voor betrokkene (verlengde examentijd, gebruik van voorleessoftware ed.)